Chữa bài ione.vnexpress.net

0
268
video-hoc-HTML-CSS-Javascript

Trong bài dưới đây, ta thấy rõ nó chia là 3 phần, đó là phần trên, phần trái và phần phải.

Trước tiên, ta tạo một file mới, lưu lại và lần lượt thực hiện các bước như ở những bài trước.

Ở đây ta sẽ chia làm 2 phần: chấm trên chưa tiêu đề, chấm dưới chứa phần tin. Trong mục chứa phần tin, ta chia thành 2 phần: chấm trái, chấm phải. Bên trái  chứa 1 div là một thẻ a.

Ta tiếp tục xử lý tin trái với width: 210px

Height: 320 px

Background – image: url ( tên ảnh)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem video clip dưới đây:

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN