Chữa bài Megafun.vn

0
179
huong-dan-hoc-html-can-ban-01 (1)

Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hành các thao tác trên Megafun.vn.

Bạn cùng hướng mắt lên màn hình và quan sát thấy nền trắng. Khi chúng ta nhìn thấy nền trắng di chuyển sang bên phải, cách lề khoảng 10 px thì đó là padding left. Phụ thuộc vào background color để ta chọn màu chữ phù hợp.

Có 2 thuộc tính thể hiện trong megafun.vn. Thứ nhất là thuộc tính display: inline – block và thứ hai là bộ thuộc tính giúp một phần tử di chuyển so với vị trí ban đầu, cụ thể là thuộc tính position: relative. Kích thước cụ thể của nó như sau (top 12 px, left: 15 px) tác dụng làm cho phân tử này di chuyển so với top 12, so với left là 15.

Chi tiết cụ thể, bạn có thể xem video dưới đây:

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN