Sử dụng font icon và cách làm hiệu ứng cover

0
303
video-hoc-HTML-CSS-Javascript

Mọi người vẫn thường đặt câu hỏi rằng sử dụng icon như thế nào? Chúng ta có 2 cách để dùng icon.

Cách đầu tiên là đăng ảnh. Ta chỉ cần cắt ảnh rồi lắp vào thẻ IMG là được. Cách này khá đơn giản và dễ làm.

Cách hai là chúng ta sử dụng font icon. 90% các sản phẩm thương mại hóa đều sử dụng font awesome vì nó free và khá đầy đủ. Vậy sử dụng font awesome như thế nào?

Trước tiên, ta tạo một file. Lưu tên file là 1.3. Ta làm tương tự như các bước như đã hướng dẫn ở các phần trước.

B1: Search google font awesome.

B2: Download về

B3: Giải nén file, đặt một tên bất kỳ

B4: Tạo một file html và css trong folder A.

B5: Link -> tab, gõ <link rel=” stylesheet” href=”css/font-awesome.css”>

B6: Sử sụng bằng cách vào font awesome, tìm icon mà mình muốn.

Sử dụng một thẻ bất kỳ có class là fa fa-tenicon.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo video dưới đây:

Bạn cần tìm kiếm khóa học về lập trình html hoàn chỉnh bài bản từ đầu, hãy đăng ký ngay khóa học của chúng tôi tại link sau:

http://fedu.vn/khoa-hoc/lap-trinh-thiet-ke-web/khoa-hoc-lap-trinh-frontend-co-ban-bootstrap-4-jquery-css3-html5/

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ và chi tiết về ngôn ngữ lập trình.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN