Khái niệm Class và ID

0
265
video-hoc-HTML-CSS-Javascript

Class và ID được dùng để phân biệt các thẻ giống nhau  và tạo ra kiểu style mới theo ý muốn. Trong một số trường hợp, người ta dùng rất nhiều thẻ nhưng trên thực tế người ta chỉ dùng 20 thẻ. Vậy nên rất khỏ để mình có thể đánh giá các kiểu khác nhau.

Cách dùng class:

Trước tiên, ta phải khai báo class. Ví dụ: <H1 class= “ xanh”

Lưu ý: Tên của class không được bắt đầu bằng số.

Ví dụ: 1 cột, 2 dòng ßsai

1 cột, haidong àđúng

Sau khi khai báo rồi, ta tiến hình viết thuộc tính trong file CSS.

Ví dụ: H1.xanh{color:green;} thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Điều đó có nghĩa là tất cả các thẻ H1 nào có class= “ xanh” đều bị tác động.

Nếu trong file CSS viêt .xanh {color:green;} có nghĩa là các thẻ H1, H2, H3, H4 đều có class màu xanh đều bị tác động.

Và video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm cụ thể từng bước trong tạo class và ID trong file dưới đây:

Bạn cần tìm kiếm khóa học về lập trình html hoàn chỉnh bài bản từ đầu, hãy đăng ký ngay khóa học của chúng tôi tại link sau:

http://fedu.vn/khoa-hoc/lap-trinh-thiet-ke-web/khoa-hoc-lap-trinh-frontend-co-ban-bootstrap-4-jquery-css3-html5/

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ và chi tiết về ngôn ngữ lập trình.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN