Giới thiệu bài tập đầu tiên của việc thiết kế app bằng Adobe XD 2017

0
473

Đây là bài tập được cho là tổng quát và dễ hiểu nhất và có sẵn trong Adobe. Bước đầu tiên để bắt đầu vào bài tập, bạn tạo file mới, bài tập xuất hiện ở góc trái phía dưới, click vào Begin Tutorial. Trên màn hình xuất hiện khung được tạo sẵn, để di chuyển khung bạn giữ phím Space, Ctrl giúp bạn phóng to. Sau đó, bạn làm theo từng bước được yêu cầu trong bài.

  • Bước 1: Preview Current Design
  • Bước 2: Create a splash screen
  • Bước 3: Pick a profile image
  • Bước 4: Extend blog post list
  • Bước 5: Let it scroll
  • Bước 6: Make it interactive
  • Bước 7: Share your prototype for feedback

Các bạn có thể xem chi tiết tại video hướng dẫn dưới đây.

Bạn cần tìm khoá học hướng dẫn đầy đủ thiết kế UX/UI Web/App bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe Experience, hãy tham khảo khoá học tại đây

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN